Vi forstår gennem øjnene

Syv gode råd og forslag til, hvordan du bruger videoer i intern kommunikation!

Af Steffen Hou, producent www.houmedia.dk

Langt den overvejende del af vi mennesker lærer gennem øjnene fremfor ørerne. Og når vi præsenteres for viden, der formidles visuelt, så forstår vi den ikke blot bedre. Vi husker den også i længere tid efter. Undersøgelser viser eksempelvis, at vi efter tre dage kun husker 10 – 20 procent af information, som vi læser, men at vi husker godt 65 procent af den information, som vi modtager visuelt.

Film og videoer bør derfor være et foretrukken medie, når virksomheder skal kommunikere med sine medarbejdere, hvor syv ud ti personer som udgangspunkt vil være “visual learners”.

Du får her gode råd og forslag til, hvordan film og videoer kan være en effektiv intern kommunikationskanal. I nogle tilfælde kan forslagene bruges som supplement til allerede eksisterende kommunikationstilbud, mens videoer i andre tilfælde helt kan erstatte nuværende kommunikationsværktøjer, da videoer ofte er en både billigere og hurtigere måde at kommunikere med medarbejderne på.

Læs bland andet om identitetsfilm, sikkerhedsfilm og forandringsvideoer

1: CEO statements

Medarbejderes arbejdstilfredshed afhænger ofte af, om de kender virksomhedens ledelse og føler tiltro til dens planer for virksomhedens udvikling. Desværre viser mange internationale undersøgelser imidlertid, at medarbejdere ofte ikke synes, at ledelsen formåen at kommunikere med de ansatte.

Videoer gør det dog muligt at komme helt tæt på ledelsen og ikke mindst at se den i øjnene gennem eksempelvis CEO statements. Når virksomheden offentliggøre korte videoer med ledelsen, viser cheferne, at de delagtiggør medarbejderne i virksomhedens mål, strategi og udfordringer. Den samme ærlighed og åbenhed kan være noget nær umulig at kommunikere i en email eller “klummen i personalebladet”.

Ofte er CEO statements udformet som korte interviewfilm, men virksomheden kan også vælge at producere videoer, hvor man følger ledelsen i dagligdagen eller i forbindelse med udfærdigelse af konkrete projekter osv for at give medarbejderne et direkte indblik i ledelsens arbejde og tanker. Videoerne kan eksempelvis omhandler strategiændringer, finansielle statements, opkøb eller projektudvidelser osv.

2: Organisationsforandringer / Change Management

Virksomheder i udvikling gennemgår organisationsforandringer. Og skal virksomheden lykkes med forandringerne, er det vigtigt, at medarbejderne bidrager til dem gennem deres engagement. Ofte kan det dog i større organisationer være svært at forklare medarbejderne præcist, hvori forandringerne består, og hvilken konkret betydning det får for dem, da forandringerne er tænkt ved skrivebordet af lederne, men som efterfølgende skal eksekveres i virkeligheden af medarbejderne. Typisk kan ledelsen gennem en grafisk gennemgang i en animationsfilm præcist vise, hvordan organisationen forandrer sig, processen mod målet og ikke mindst, hvilken betydning forandringerne får for medarbejderne. Et overskueligt og direkte indblik i forandringerne giver ro blandt medarbejderne, og frygten for forandring, bliver lettere konverteret til medejerskab for det nye. Forandringsvideoer kan i andre tilfælde bygges op omkring interviews understøttet af grafisk materiale.

3: Sikkerhedsfilm

Virksomheder er forpligtet til at informere medarbejderne udførligt i forhold til sundheds- og sikkerhedsspørgsmål. Men de gamle sikkerhedsmanualer er i dag forældet. Specielt i en omskiftelig verden. Vigtige og helt fundamentale sikkerhedsprocedurer skildres derfor bedst gennem sikkerhedsfilm, hvor medarbejderne ikke blot får den nødvendige information om processer og forholdsregler, men samtidig får et direkte indblik i, hvordan de tager varer på egen og kollegernes sikkerhed. Sikkerhedsfilm kan omhandle alt lige fra datasikkerhed til, hvordan medarbejderne skal forhold sig i tilfælde af en ulykke. Ofte er det et must, at medarbejderne ser sikkerhedsfilm i forbindelse med deres ansættelse og første arbejdsdag. Safety first handler først og fremmest om mennesker, og derfor er det også det mere oplagt at skildre sikkerhedsspørgsmål og procedurer gennem rigtige mennesker.

4: Undervisnings- og instruktionsvideoer

Uddannelsesvideoer giver medarbejder mulighed for at lære, når de er minded for det, og ikke mindst giver videoerne dem mulighed for at gennemgå undervisningen igen og igen, indtil de forstår den og er fortrolig med den. Undervisnings- og instruktionsvideoer sparer virksomheden ressourcer, da den slipper for gentagelser i forhold til undervisningsforløb. Samtidig sparer virksomheden også ressourcer til rejser og medarbejdertimer, da eksempelvis instruktionsvideoer gennemgår og viser processer, som man ellers skal have en fysisk underviser til at forklare.

Videoerne kan løbende opdateres med ny viden og procedurer, så medarbejderne også altid er up-to-date. I andre tilfælde kan videoerne omhandle interne akademiprogrammer osv.

Undervisningsvideoer kan skabes gennem animationer, interviews, filmiske fortællinger etc.

5: Konferencevideoer

Ofte er indlæg og talere på medarbejderkonferencer relevant for alle medarbejdere, men ofte har virksomheden kun råd til at lade et mindre antal medarbejdere deltage i konferencen. Med ved at filme talerne i deres fulde længde, paneldebatter og andre begivenheder på konferencen, som enten sendes live til resten af organisationen eller live-on-demand får man på langt billigere facon mulighed for at dele den leverede viden med alle ansatte og ikke kun et fåtal, som er fysisk til stede i salen.

6: Indføringsvideoer

Når nye medarbejder begynder I virksomheden, skal de på kort tid tilegne sig en stor mængde af viden om bl.a. virksomhedens forretningsgange og kultur. Det kan være svært for medarbejderne at rumme de mange informationer, og ikke mindst kan det kræve mange ressourcer af virksomheden, hvis medarbejderne skal oplæres i nye procedurer en-til-en. Med overordnede præsentationsvideoer sparer virksomheden tid (penge) i forhold til indføring af medarbejdere, samtidig med at medarbejdere kortere og ofte mere præcist præsenteres for al relevant information, mens mellemregningerne er trukket fra. Dermed bliver det lettere for dem at absorbere den nye viden.

7: Identitetsfilm

Ofte er det kollegiale forhold, der knytter medarbejderne til arbejdspladsen fremfor arbejdsopgaver og ledelsen. Med identitetsfilm / nyhedindslag fra eksempelvis den årlige sommerfest eller andre begivenheder kan man skabe en følelse af fællesskab blandt medarbejderne. Videoerne kan være korte nyhedsindslag eller længere film, hvor man skildre arrangementer og begivenheder, som definerer en virksomheds og medarbejdernes fællesidentitet.

Synergier:

Research, interviews osv., som skabes til film og videoer, kan efterfølgende videreudnyttes i artikler til nettet, medarbejderblade etc.

Kilder:

http://changingminds.org/explanations/learning/active_learning.htm

https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2013/01/08/what-is-an-infographic-and-ways-to-make-it-go-viral/#6999d4ae7272

http://info.shiftelearning.com/blog/bid/350326/Studies-Confirm-the-Power-of-Visuals-in-eLearning

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *